HLAVOU PROTI BOLESTI CHRBTA!

Asi každý z vás mal už nejaké bolesti chrbta. Aj ja! Naposledy ma seklo v krku a to dosť neočakávane. Asi bolo niečo zlé a ja som chcela vedieť ako tomu v budúcnosti predchádzať a ako pomôcť aj mojím klientom. Neváhala som a prihlásila som sa na kurz : Bolesti chrbtice- spojenie fyzioterapie, jógy a silového tréningu. Toto je podľa mňa ideálna kombinácia ako ľudom pomôcť, lebo v dnešnej dobe skutočne veľmi veľa ľudí trpí rôznymi bolesťami chrbta. Často krát siahajú po medikamentoch na utlmenie bolesti, ale to nie je správna cesta. Mali by sa skôr zamyslieť, prečo bolesť vzniká a ako to zmeniť. Často najjednoduchším spôsobom je začať sa hýbať. Musíte si uvedomiť, že naše telo bolo stvorené pre pohyb (pozrite sa na deti s akou radosťou sa hýbu). Ideálne je, ak cvičíte technicky správne, tie správne cviky a pravidelne! Dnešná doba nás však núti tráviť veľmi veľa času v sede (v statickom zaťažení) a tým vzniká svalová dysbalancia. To je krôčik od bolesti chrbtice. Aby ste zistili z čoho vás vlastne bolí chrbát, tak by ste sa mali nechať otestovať u odborníka, lebo bolesť chrbta nemusí automaticky znamenať, že problém je v chrbtici. Príčiny sú rôzne: preťaženie, dysbabalancie, zlá postúra, slabosť/inhibícia sedacích svalov, problémy s ramenným pletencom, neaktivita, zlý spánok, stres , neznáme dôvody ….. . po tomto kurze nechcem tvrdiť, že som odborníčka na bolesť chrbtice. Nadobudla som nové vedomosti a prehľad o tom ako postupovať.Z mojej praxe však viem, že ak klienti začali cvičiť, tak bolesti ustúpili až vymizli. Tréning však musí byť pravidelný a správne vedený. Základom je diagnostika, mobilita, stabilita a sila! Samozrejme tréner by mal aj vedieť, kde končia jeho kompetencie v tejto oblasti a kde už by mal prácu prenechať lekárom či fyzioterapeutom.

A čo sme sa naučili na kurze? Základné diagnostické testy, identifikácia porúch chrbtice a svalovej ne/rovnováhy v oblasti panvy, prešli sme si dychové cvičenia,odporúčané cvičenia na HSS, panvové dno a posilňovacie cviky. Naučili sme sa veľa polôh z jógy, ktoré pomáhajú uvoľniť poskracované alebo preťažené svaly. Milo ma prekvapilo, že väčšina z nich bola upravená do miernejších polôh alebo rozsahov, ktoré berú viac do úvahy fyziologické zakrivenie chrbtice a individuálne možnosti jednotlivca.

Kontakt - MGR. GABRIEL HARČARIK, PHD.

Kontakt - MGR. ZUZANA HARČARIKOVÁ

Kde nás nájdete?